herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w Okulicach 2018-12-10 14:29
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla obszaru położonego na terenie miasta Sobótka, obejmującego działki 2/1 i 2/2 AM 10 obręb Strzeblów 2018-11-05 10:40
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp dla terenu położonego w obrebie Strzegomiany. 2018-08-20 12:41
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp gminy Sobótka dla tereny połozonego w obrębie Stary Zamek 2018-08-02 14:34
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp części terenu górniczego "Strzeblów A" połozonej na terenie gminy Sobótka z wyłączeniem części objętej mpzp "Pagórki Zachodnie Ia" 2018-08-02 14:35
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrebie Księginice Małe. 2018-08-02 14:30
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp miasta Sobótka 2018-08-02 14:24
OBWIESZCZENIE do wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Będkowice. 2018-08-02 14:22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu połozonego w Będkowicach 2018-04-09 13:46
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu położonego w obrębie Stary Zamek 2018-03-12 13:07
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp części terenu górniczego "Strzeblów A" położonego na terenie gminy Sobótka z wyłączeniem części objętej mpzp "Pagórki Zachodnie Ia" 2018-03-12 13:06
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu położonego w obrębie Księginice Małe 2018-03-12 12:57
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu połozonego w obrębie Strzeblów. 2018-02-19 15:26
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu połozonego w obrębie Strzeblów. 2018-01-08 15:13
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp terenu połozonego w obrębie wsi Strzegomiany obejmujacego działki 404, 405, 406 2017-10-25 07:48
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany suikz terenu połozonego w Sobótce przy ul. Cmentarnej 2017-10-26 09:22
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp terenu położonego w Sulistrowiczkach. 2017-10-19 12:31
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp terenu połozonego w Sobótce przu ul. Cmentarnej 2017-10-19 12:19
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp dla terenów położonych w obrębach STRZEGOMIANY i STRZEBLÓW 2017-06-06 13:58
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki 2017-05-10 08:43
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP gminy Sobótka dla terenu w obrębie SULISTROWICZKI 2017-04-26 14:42
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do zmiany MPZP miasta Sobótka (PRZY ULICY CMENTARNEJ) 2017-04-26 14:40
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany SUiKZP gminy Sobótka dla terenu położonego w Sobótce PRZY ULICY CMENTARNEJ 2017-04-26 14:39
OBWIESZCZENIE o wyłożeiu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp miasta Sobótka w zakresie terenu położonego przy ul. Kwatowej 2016-12-01 15:03
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian mpzp wybranych terenów w obrębach: Ręków, Rogów Sobócki, Sobótka 2016-11-18 11:58
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka (przy ul. Kwiatowej) 2016-07-15 08:08
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany mpzp dla terenu położonego w obrębie wsi Będkowice 2016-06-21 10:30
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka 2016-06-21 10:29
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp dla terenów położonych w obrębie RĘKÓW, ROGÓW SOBÓCKI, SOBÓTKA. 2016-04-19 12:46
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian mpzp miasta Sobótka 2016-02-24 07:37
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka (BĘDKOWICE) 2016-02-04 08:29
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka (Księginice Małe, Sulistrowice) 2015-11-13 13:27
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp miasta Sobótka 2015-09-29 11:34
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Ręków 2015-07-15 11:22
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany mpzp dla terenu położonego w obrębie wsi Siedlakowice 2015-06-29 12:14
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka 2015-04-14 13:27
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp 2015-04-03 10:19
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany SUiKZP gminy Sobótka 2015-01-28 15:04
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP gminy Sobótka - SULISTROWICE (dz. 368, 363/2) 2014-09-05 08:38
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP gminy Sobótka - SULISTROWICE (dz. 266/1, 267) 2014-09-05 08:34
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp - SULISTROWICE (dz. 301/3, 301/4, 363/1, 369, 370, 371, 372, 373/1) 2014-09-05 08:24
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp gminy Sobótka STRZEGOMIANY 2014-09-03 09:49
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp miasta Sobótka (dz. 79 AM 14) 2014-09-03 09:47
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp gminy Sobótka MIROSŁAWICE (dz. 30/10, 30/9) 2014-09-03 09:45
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp dla wsi Mirosławice (dz. 30/9, 30/10) 2014-05-13 11:41
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp dla miasta Sobótka (dz. 79 AM 14 przy ul. Garncarskiej) 2014-05-13 11:42
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp dla wsi Strzegomiany (podziały dz. 555) 2014-05-13 11:36
OBWIESZCZENIE Burmistrza MiG Sobótka w prawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu części działki nr 2 AM 23 Sobótka 2014-01-30 08:44
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP miasta Sobótka - Pl. Wolności, ul. Wrocławska, ul. Chopina 2014-01-28 11:07
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP gminy Sobótka - Księginice Małe 2014-01-28 11:05
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP gminy Sobótka - ustalenia ogólne 2014-01-28 10:58
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP gminy Sobótka - Rogów Sobócki 2014-01-28 10:56
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP miasta Sobótki - ul. Warszawska 2014-01-28 10:54
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP gminy Sobótka - Mirosławice 2014-01-28 10:52
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP gminy Sobótka - Strzegomiany dz. nr 158 2014-01-28 10:51
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka - STRZEGOMIANY 2014-01-28 10:46
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - Rogów Sobócki (obwodnica), Księginice Małe (dz. 51-54) 2014-01-28 07:59
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian SUiKZP gminy Sobótka - Rogów Sobócki, Księginice Małe 2014-01-21 07:53
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp gm. Sobótka dla części działki nr 97/1 obręb Księginice Małe 2013-12-13 10:53
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp miasta Sobótka obejmującego dz. nr 15 AM 11 obręb Strzeblów 2013-12-13 10:51
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp dla wsi ROGÓW SOBÓCKI 2013-10-15 08:04
OBWIESZCZENIE o składaniu wniosków - Siedlakowice 2013-09-26 11:26
obwieszczenie o przystapieniu do sporządzania planu miejscowego z 5.09.2013r. 2013-09-19 12:04
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2013-09-19 12:04
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miasto Sobótka 2013-09-19 12:05
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miasto Sobótka 2013-09-19 12:05
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Ksieginice Małe 2013-09-20 11:00
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Przemiłów 2013-09-23 08:15
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Mirosławice 2013-09-23 08:15
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rogów Sobócki 2013-09-23 08:15
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobótka 2013-09-23 08:15
obwieszczenie Strzegomiany 2013-09-23 08:16
zmiany w studium Strzegomiany, Sulistrowice, Mirosławice 2013-09-23 08:16
obwiesczenie Mirosławice 2013-09-23 08:16
obwieszczenie mirosławice, Strzegomiany 2013-09-23 08:16
obwieszczenie Będkowice 2013-09-23 08:16
obwieszczenie Strzeblów 2013-09-23 08:17
obwieszczenie 2 2013-09-23 08:17
obwieszczenie 1 2013-09-23 08:17
obwieszczenie 2013-09-23 08:17
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w obrębie wsi: Mirosławice, Strzegomiany, Sulistrowice, Rogów Sobócki, Księginice Małe 2013-09-26 11:28
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp w Sulistrowicach 2013-09-26 11:28
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp w Strzegomianach 2013-09-26 11:29
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp w Mirosławicach 2013-09-26 11:29
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w spr. "Budowy napowietrznej linii 400+110 kV..." 2013-09-26 11:30
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka 2013-09-26 11:30
Obwieszczenie gmina Sobótka 2013-09-23 08:17
Obwieszczenie 2013-09-23 08:18
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu Sulistrowice 2013-09-23 08:18
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu 2013-09-23 08:18
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagos. przestrzennego 2013-09-23 08:18
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulistrowice 2013-09-23 08:18
Obiewszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. 2013-09-23 08:19
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w spr.ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej 2013-09-26 11:31
Dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sulistrowicach 2013-09-26 11:31
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka 2013-09-26 11:31
Obwieszczenie Wojewody z dnia 5 marca 2012r. 2013-09-23 08:19
Owieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 2013-09-23 08:19
Obwieszczenia ustalenia ogólne 2013-09-23 08:19
Obieszczenie Sulistrowiczki 2013-09-23 08:19
Obwieszczenie Strzegomiany 2 2013-09-23 08:20
Obwieszczenie Strzegomiany 2013-09-23 08:20
Obwieszczenie Przemiłów 2013-09-23 08:20
Obwieszczenie Wojewody z dnia 30 grudnia 2011r. 2013-09-23 08:20
obwieszczenie wojewody z dnia 29 wrzesnia 2011r. 2013-09-23 08:20
Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego miasta Sobótka 2013-09-26 11:33
Obwieszczenie wojewody dolnośląskiego dot. postępowania administracyjnego "Budowa napowietrznej linii... 2013-09-26 11:35
Obwieszczenie z dnia 17.12.2009 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka 2014-05-13 11:48