herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp części miasta Sobótka - dz. nr 2 obręb Sobótka 0002. 2013-05-15 14:40
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu części działki nr 11/1 połozonej w obrębie Kryształowice 2013-05-15 14:38
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu połozonego w obrębie wsi Mirosławice 2013-05-15 14:36
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Garncarsko 2013-05-15 14:35
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany 2013-05-15 14:33
Uchwała w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu połozonego w obrębie wsi Księginice Małe 2013-05-15 14:32
Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi oprózniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2013-05-15 14:31
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza MiG Sobótka 2013-05-15 14:29
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (w miejscowości Sulistrowice) 2013-05-15 14:27
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (w miejscowości Nasławice) 2013-05-15 14:26
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (w miejscowości Strachów) 2013-05-15 14:26
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r. 2013-05-15 14:25
Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobótka na lata 2013-2016 2013-05-15 14:24