Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg pierwszy Wojnarowice za Stanicą


BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

Nieruchomość gruntowa niezabudowana , położona na działce nr 292/7 AM-1 obręb: Wojnarowice o pow. 2,9273 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1K/00096155, przeznaczenie : pod usługi z zakresu turystyki oraz zieleń urządzona UT/ZP; klasa gruntu Ps IV; LzIV; RIIIa; oraz użytki W; dr; działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, działka graniczy jednym końcem z drogą gruntową nie utwardzoną od strony wsi Czerńczyce; zgodnie z mpzp droga powstanie po wydzieleniu z działki 292/1 /ANR/ ; w pobliżu działki przebiega uzbrojenie w sieć energetyczna; działka jest obficie porośnięta drzewami liściastymi, krzewami i drzewami owocowymi. Na terenie działki występują pozostałości drenażu ze studzienkami oraz niezidentyfikowane fundamenty.

Cena wywoławcza: 947.500,- PLN Wadium: 230.000,- PLN

Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2013 r. o godz. 11,00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem nazwy „WOJNAROWICE” należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce : B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 72957410152003020016050004 W terminie do dnia 17 czerwca 2013 r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy.

Dodatkowe informacje

  1. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

  2. Wadium zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

  3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.

  4. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

  5. Do cen osiągniętych w przetargu dot. nieruchomości w poz. I zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.

  6. Wysokość postąpień - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej brutto.

  7. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.

  8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

  9. Miasto Sobótka ma uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 7 i 6 , I piętro, tel. 71 3162043 do 045 lub 713351232 ,strona internetowa: www. bip.sobotka.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

Sobótka, 15.04.2013r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisława Grabek 19-04-2013 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2013
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2013 10:12