herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Sulistrowiczki na lata 2013-2023 2013-03-19 11:18
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Sulistrowice na lata 2013-2023 2013-03-19 11:19
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Ręków na lata 2013-2023 2013-03-19 11:20
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Sobotka na rok 2013. 2013-03-19 11:22
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na 2013r. 2013-03-19 11:22
Uchwała w sprawie wysokości i rodzajów opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzń cmentarnych w Sobótce 2013-03-19 14:34
Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-03-19 11:28
Uchwała w sprawie metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty 2013-03-19 11:26
Uchwała w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sobótka 2013-03-19 14:14
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Świątniki) 2013-03-19 11:24
Uchwała w sprawie funduszu sołeckiego na 2014r. 2013-03-19 14:52
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r. 2013-03-19 15:02
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2013-2016 2013-03-19 14:52