herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Sulistrowiczki do roku 2020 2012-12-21 14:42
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/340/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Przezdrowice na lata 2010-2017 2012-12-20 13:46
Uchwała w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2012-12-20 13:45
Uchwała w sprawie nadania statutów sołectw 2012-12-20 13:44
Uchwała w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych. 2012-12-20 13:43
Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 2012-12-20 13:42
Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-20 13:41
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty 2012-12-20 13:41
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2013r. 2012-12-20 13:40
Uchwała w sprawie budżetu gminy Sobótka na 2013r. 2012-12-20 13:39
Uchwała w sprawie przyjęcia WPF Gminy Sobótka na lata 2013-2016 2012-12-20 13:36
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na rok 2012 2012-12-20 13:31
Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2012-2015 2012-12-20 13:30