herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki 2012-09-20 12:59
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strachów. 2012-09-20 12:58
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Garncarsko. 2012-09-20 12:57
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany. 2012-09-20 12:56
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Księginice Małe. 2012-09-20 12:55
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka 2012-09-20 12:54
Uchwała w sprawie podziału Gminy Sobótka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-09-20 12:53
Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasu - stanowiącego własność Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia - za ochronny 2012-09-20 12:52
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Olbrachtowice) 2012-09-20 12:51
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Przezdrowice) 2012-09-20 12:50
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Strzegomiany) 2012-09-20 12:50
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice) 2012-09-20 12:49
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Rogów Sobócki dz. nr 393) 2012-09-20 12:48
Uchwala w sprawie nadania nazwy ulicy (Rogów Sobócki dz.nr 573/4, 564/1) 2012-09-20 12:47
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sobótka) 2012-09-20 12:46
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012r. 2012-09-20 13:03
Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Sobótki (Roman Ręgorowicz) 2012-09-20 12:45
Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Sobótki (Zdzisław Wrona) 2012-09-20 12:44
Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Sobótki (Marian Turowski) 2012-09-20 12:43
Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Sobótki (Sławomir Chrzanowski) 2012-09-20 12:43
Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Sobótki (Paulina Brzeźna - Bentkowska) 2012-09-20 12:42