herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice 2012-04-18 12:20
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki 2012-04-18 12:19
Uchwał w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenów połozonych w obrębie wsi Nasławice 2012-04-18 12:06
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenów położonych w obrębie wsi Strzegomiany 2012-04-18 12:04
Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka (Strzegomiany) 2012-04-18 11:39
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka 2012-04-18 11:36
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka na 2012r. 2012-04-18 11:36
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróznień za osiągnięte wyniki sportowe 2012-04-18 11:34
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy 2012-04-18 13:01
Uchwała w sprawie zniesienia pomnika przyrody 2012-04-18 11:32
Uchwała w sprawie zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Sobótka 2012-04-18 11:32
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 2012-04-18 12:43
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012r. 2012-04-18 12:43