herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Wykaz nieruchomości do sprzedaży 9/2012


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 27/2012

Sobótka, 07.03.2012

W Y K A Z Nr 9/2012

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 20
10 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka i przeznaczonych do sprzedaży:

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. Nr 71/5 AM 1, obręb Księginice Małe, o pow. 0,97 ha, oznaczenie nieruchomości
    w ewidencji gruntów -Bz RIIIa, Bz RIIIb; KW nr WR1K/00127762/5; Przeznaczenie - pod uprawy rolnicze. Cena: 45 000,00 zł

  2. nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczone wg ewidencji gruntów jako dz. Nr 89, 90 AM 1, obręb Mirosławice, o pow. 0, 27 ha, oznaczenie nieruchomości
    w ewidencji gruntów - ŁIII, KW odpowiednio nr WR1K/00114636/9
    i WR1K/00114637/6; Przeznaczenie - pod zabudowę usługową. Cena: 165 000,00 zł

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

Do podanych cen doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Traczyk-Nalepa 09-03-2012 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Augustyniak 09-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2012 12:26