herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Wykaz do sprzedaży nr 7/2012


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2012

Sobótka, 29.02.2012

W Y K A Z Nr 7 /2012

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka i przeznaczonych do sprzedaży:

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 42/3 AM 3, obręb Górka, o pow. 443 m2, oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów -Bp, KW nr 94698; Przeznaczenie - polepszenie warunków działki przyległej, pod zabudowę, mieszkaniową. Cena: 43 400 zł

  2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 42/1 AM 3, obręb Górka, o pow. 295 m2, oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów - Bp, KW nr 94698; Przeznaczenie - polepszenie warunków działki przyległej, pod zabudowę mieszkaniową, Cena: 29 000 zł

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

Do podanych cen doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Traczyk-Nalepa 29-02-2012 14:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Traczyk-Nalepa 29-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 29-02-2012 14:04