herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka 2011-12-21 14:50
Uchwała w sprawie przystapienia do zmiany mpzp Sobótka dla terenu połozonego w obrębie wsi Sulistrowice 2011-12-21 14:49
Uchwała w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki (dz. nr 530) 2011-12-21 14:48
Uchwała w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki (dz. nr 665) 2011-12-21 14:46
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka na rok 2012 2011-12-21 14:44
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2012r. 2011-12-21 14:43
Uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwirząt z terenu Miasta i Gminy Sobótka oraz zapewnienia im dalszej opieki 2011-12-21 14:41
Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 2011-12-23 09:31
Uchwała w sprawie budżetu MiG Sobótka na 2012r. 2011-12-23 09:45
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XIV/130/11 z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu gotówkowego 2011-12-21 14:31
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011r. 2011-12-21 14:30
Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Sobótki 2011-12-21 14:29