herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała w sprawie wyboru ławników sądowych do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków na kadencję 2012-2015 2011-10-14 13:37
Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, oraz podatku leśnego. 2011-10-14 13:39
Uchwała w sprawie opłaty miejscowej 2011-10-14 13:36
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową 2011-10-14 13:36
Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów 2011-10-19 09:59
Uchwała w sprawie opłaty targowej 2011-10-19 10:00
Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2011-10-14 13:35
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2011-10-19 09:48
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu połozonego w Sulistrowicach (dz. nr 426) 2011-10-14 13:32
Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu połozonego w Sulistrowicach (dz. nr 211) 2011-10-14 13:31
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany 2011-10-14 13:30
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu połozonego w obrębie wsi Strzegomiany 2011-10-14 13:29
Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2011-10-14 13:29
Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Sobótki 2011-10-14 13:29