herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

nieruchomość do sprzedaży załącznik do zarządzenia 107


załącznik do zarządzenia nr 107/2011

Sobótka, 29.09.2011

W Y K A Z 26 /2011

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Powierzchnia

Nr KW

Położenie

Przeznaczenie

Rodzaj zbycia

Wartość

1.

Obręb Sobótka, dz. nr 23, AM - 11

7579 m?

Księga wieczysta

WR1K/0094192/7

gm.Sobótka,

Sobótka, działka zabudowana

Działka rzemieślnicza w użytkowaniu wieczystym

Sprzedaż w drodze bez przetargu, wykup prawa użytkowania wieczystego na własność

197 870,00 zł plus obowiązujący podatek VAT

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon 071 33512 34

0x08 graphic
Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka , Rynek 1 , na okres 21 dni .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Traczyk-Nalepa 03-10-2011 08:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Traczyk-Nalepa 03-10-2011
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2011 08:16