herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu połozonego w obrębie wsi Mirosławice 2011-09-23 09:48
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu połozonego w obrębie wsi Strachów 2011-09-23 09:47
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice 2011-09-23 09:47
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu połozonego w obrębie wsi Strzegomiany 2011-09-23 09:46
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu połozonego w obrębie wsi Strzegomiany 2011-09-23 09:46
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego miasta Sobótka 2011-09-23 10:00
Uchwała w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Sobótka 2011-09-23 09:41
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom gminy Sobótka 2011-09-23 09:38
Uchwała w sprawie przeniesienia pomnika 2011-09-23 09:38
Uchwała w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski 2011-09-23 09:38
Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia sie bez dalszego biegu 2011-09-23 09:38
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014 2011-09-23 09:37
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2011r. 2011-09-23 09:37
Uchwała w sprawie nadania tytułu honorowego Obywatela Sobótki 2011-09-23 09:37