herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Gminne jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 9) w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Wg art. 10 wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.


W celu wykonywania swoich zadań Rada Gminy tworzy inne wyspecjalizowane jednostki pozostające w jej strukturze organizacyjnej oraz jednostki prawne wyodrębnione, w tym przedsiębiorstwa i spółki, zawiera umowy z innymi gminami.

 

 

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO:

Zakład Usług Komunalnych "Hadlux"

 

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:

Muzeum Ślężańskie

Ośrodek Pomocy Społecznej

Placówki Oświatowe

Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża"

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Czaplińska 31-07-2009 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Anna Lachtera 02-09-2014 11:39