herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka na rok 2011 2011-06-21 15:22
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice (działka nr 739) 2011-06-21 15:21
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice (działki nr 241/12 i 241/13). 2011-06-21 15:20
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice (działka nr 159/15). 2011-06-21 15:20
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice (działka nr 116). 2011-06-21 15:19
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany 2011-06-21 15:16
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany. 2011-06-21 15:15
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki (działka nr 301/1). 2011-06-21 15:14
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Stary Zamek i Ręków 2011-06-21 15:12
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Ręków 2011-06-21 15:11
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Rogów Sobótki i Garncarsko. 2011-06-21 15:10
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Mirosławie i Rogów Sobócki 2011-06-21 15:08
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2011r. 2011-06-22 14:13
Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników 2011-06-21 15:06
Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010 2011-06-21 15:30
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 2011-06-21 15:29
Uchwała w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Sobótki". 2011-06-21 15:26