herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Sobótka

www.sobotka.pl

Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce

 

 

Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji utworzony został w wyniku reorganizacji Ślężańskiego Ośrodka Kultury oraz likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce.

Uchwały:

 • Nr VI/31/11 (z późn. zm.) Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie reorganizacji Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce oraz, stanowiący jej załącznik, Statut ŚOKSiR-u,


 

 • Nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce,

określiły podstawy prawne działania instytucji.

 

Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji rozpoczął działalność z dniem 1 sierpnia 2011 r. Zgodnie z zapisami Statutu, administruje on:

 1. kompleksem obiektów sportowych przy Al. Św. Anny 12,
 2. wyciągiem orczykowym i obiektami na stoku narciarskim „Radunia”,
 3. wyciągiem zaczepowym na stoku narciarskim „Janosik”,
 4. parkingiem przy ul. Armii Krajowej.

W skład ŚOKSiR-u wchodzi Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz jej filie: w Rękowie oraz Sobótce Zachodniej.

Siedziba ŚOKSiR-u mieści się przy ul. Fryderyka Chopina 25, a terenem działania jest Gmina Sobótka.

 

Obecnie, biblioteka w Sobótce, w wyniku przeniesienia, od dnia 12 września 2011 r. prowadzi działalność w dwóch salach Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica. Tam zgromadzony został księgozbiór stanowiący bibliotekę dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży.

Zakres działania i realizacja zadań Ślężanskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, określone w Statucie, obejmują wiele sfer aktywności, np.:

 • integrowanie społeczności lokalnej poprzez zespołowe uczestnictwo w działaniach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych,
 • prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci młodzieży i dorosłych,
 • tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych,
 • organizowanie wystaw,
 • organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki,
 • organizowanie koncertów, przeglądów i festiwali,
 • współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, bibliotekami innych sieci, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej,
 • dokumentowanie, gromadzenie i upowszechnianie dóbr kultury,
 • organizowanie stałych form prezentacji dorobku i osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego oraz promowanie najbardziej wartościowych dokonań twórców i zespołów,
 • wypracowywanie i upowszechnianie nowych form i metod pracy w kulturze i kulturze fizycznej, szczególnie przy wykorzystaniu nowoczesnych środków techniki,
 • współdziałanie w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej i w zakresie kultury fizycznej,
 • impresariat artystyczny,
 • usługi fotograficzne, filmowe, plastyczne i kserograficzne,
 • prowadzenie ognisk artystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz innej pozaszkolnej działalności dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych,p
 • rowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu sportowo-rekreacyjnego i technicznego,
 • prowadzenie działalności handlowej w zakresie obrotu działami sztuki i artykułami,
 • świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych,
 • udostępnianie obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych dla organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.

W § 5 Statutu określona została możliwość prowadzenia przez ŚOKSiR zarobkowej działalności gospodarczej, również w zakresie szeroko pojętych usług kulturalnych, np. poprzez:

 • impresariat artystyczny,
 • usługi fotograficzne, filmowe, plastyczne i kserograficzne,
 • prowadzenie ognisk artystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz innej pozaszkolnej działalności dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
 • prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu sportowo-rekreacyjnego i technicznego,
 • prowadzenie działalności handlowej w zakresie obrotu działami sztuki i artykułami użytku kulturalnego,
 • realizację imprez zleconych.

 

Na czele Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji stoi Dyrektor, który jednoosobowo ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje oraz działalność całej instytucji. Przed rozpoczęciem działalności ŚOKSiR-u, jego Dyrektor został wyłoniony, zgodnie z zapisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w drodze konkursu.

 

 

Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

ul. Fryderyka Chopina 25, 55-050 Sobótka

tel/fax 71 31 62 355

NIP: 896-12-89-402

REGON: 932284237

 

Stadion:

Aleja Św. Anny 12

55-050 Sobótka

tel/fax 71 31 62 355

 

Biblioteka:

kierownik biblioteki 

Magdalena Deląg

ul. Fryderyka Chopina 25

55-050 Sobótka

tel. 71 715 16 28

 


 

p.o. Dyrektor

Michał Hajdukiewicz

Tel. kom. 71 715 16 25

m.hajukiewicz@soksir.sobotka.pl

  

Z-ca Dyrektora ds. sportu

mgr Wojciech Kacperski

stadion@soksir.sobotka.pl

 

 

Księgowość:

mgr Teresa Radecka

biuro@soksir.sobotka.pl 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Czaplińska 18-08-2009 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Anna Lachtera 30-01-2019 07:50