Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp obejmującego obszar działek nr 301/3, 301/4, 363/1, 369, 370, 371, 372, 373/1 we wsi Sulistrowice


UCHWAŁA Nr .............

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia …….. 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działek nr 301/3, 301/4, 363/1, 369, 370, 371, 372, 373/1 we wsi Sulistrowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)

Rada Miejska w Sobótce

uchwala co następuje:

* 1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działek nr 301/3, 301/4, 363/1, 369, 370, 371, 372, 373/1 we wsi Sulistrowice, gmina Sobótka, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/235/05 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 11 lutego 2005 r., w zakresie niektórych ustaleń.

* 2

Granice obszaru objętego zmianą, o której mowa w * 1 zostały określone na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

* 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

* 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia przez podanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działek nr 301/3, 301/4, 363/1, 369, 370, 371, 372, 373/1 we wsi Sulistrowice

Z wnioskiem o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działek nr 301/3, 301/4, 363/1, 369, 370, 371, 372, 373/1 we wsi Sulistrowice wystąpił właściciel działki nr 369 położonej w obrębie wsi Sulistrowice, objętej uchwałą Nr XXVIII/235/05 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 11 lutego 2005 r.

Celem zmiany planu jest zmiana ustaleń w zakresie kryteriów podziału nieruchomości oraz dopuszczenie odprowadzenia ścieków do zbiorników bezodpływowych.

Po dokonaniu stosownych analiz, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stwierdzono:

  1. Uznaje się zasadność sporządzenia zmiany planu,

  2. Zmiana planu jest zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka znowelizowanym uchwałą Nr XLIII/334/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 kwietnia 2010 r.,

  3. Zmianą planu należy objąć te ustalenia planu, które w niezbędnym zakresie uzupełnią przepisy obowiązującego prawa miejscowego dla terenu określonego na załączniku do niniejszej uchwały.

Przyjęcie uchwały, jak również projektowane rozwiązania planistyczne nie będą generować wydatków gminy w postaci budowy wodociągu, kanalizacji sanitarnej i dróg.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Rekść 21-04-2011 11:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Rekść 21-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2011 11:47