Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka (Sulistrowice dz. Nr 266/1 i 267)


Uchwała Nr VII/…/11

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)

Rada Miejska w Sobótce

uchwala, co następuje:

§1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice, obejmującego działki nr 266/1, 267 wraz z przyległymi rowami.

§2. Granice obszaru objętego zmianą, o której mowa w §1 zostały określone na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia przez podanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu działek nr 266/1, 267 położonego w obrębie wsi Sulistrowice

Z wnioskiem o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu objętego uchwałą wystąpił właściciel działek nr 266/1, 267 położonych w obrębie wsi Sulistrowice.

Celem zmiany planu jest powiększenie obszaru przeznaczonego na zabudowę mieszkaniową poprzez zmianę przeznaczenia terenu z dotychczasowego - rolnego na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Po dokonaniu stosownych analiz, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stwierdzono:

  1. Uznaje się zasadność sporządzenia zmiany planu,

  2. Zmiana przeznaczenia terenu określonego na załączniku do niniejszej uchwały jest zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka znowelizowanym uchwałą Nr XLIII/334/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 kwietnia 2010 r.,

  3. Zmianą planu należy objąć te ustalenia planu gminy Sobótka, które w niezbędnym zakresie uzupełnią przepisy obowiązującego prawa miejscowego dla terenu określonego na załączniku do niniejszej uchwały w związku ze zmianą jego przeznaczenia.

Przyjęcie uchwały, jak również projektowane rozwiązania planistyczne nie będą generować wydatków gminy w postaci budowy wodociągu, kanalizacji sanitarnej i dróg.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Rekść 21-04-2011 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Rekść 21-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2011 11:44