Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka (Sulistrowice dz. Nr 229)


Uchwała Nr VII/../11

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)

Rada Miejska w Sobótce

uchwala co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice, obejmującego cześć działki nr 229.

§ 2. Granice obszaru objętego zmianą, o której mowa w § 1 zostały określone w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia przez podanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu części działki nr 229 położonego w obrębie wsi Sulistrowice

Z wnioskiem o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu objętego uchwałą wystąpił właściciel działki nr 229 położonej w obrębie wsi Sulistrowice.

Celem zmiany planu jest zmiana przeznaczenia terenu położonego w sąsiedztwie terenów zainwestowanych z dotychczasowego - rezerwa terenu dla poszerzenia rowu sulistrowickiego na zabudowę mieszkaniową.

Po dokonaniu stosownych analiz, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stwierdzono:

  1. Uznaje się zasadność sporządzenia zmiany planu,

  2. Zmiana przeznaczenia terenu określonego na załączniku do niniejszej uchwały jest zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka znowelizowanym uchwałą Nr XLIII/334/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 kwietnia 2010 r.

  3. Zmiana planu miejscowego zapewni ochronę elementów środowiska oraz poszanowanie interesów gminy i osób trzecich.

  4. Zmianą planu należy objąć te ustalenia planu gminy Sobótka, które w niezbędnym zakresie uzupełnią przepisy obowiązującego prawa miejscowego dla terenu określonego na załączniku do niniejszej uchwały w związku ze zmianą jego przeznaczenia.

Przyjęcie uchwały, jak również projektowane rozwiązania planistyczne nie będą generować wydatków gminy w postaci budowy wodociągu, kanalizacji sanitarnej i dróg.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Rekść 21-04-2011 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Rekść 21-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2011 11:42