Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp Gminy Sobótka dla terenów położonych w obrębie wsi Rogów Sobócki


Uchwała Nr VII/…./11

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenów położonych w obrębie wsi Rogów Sobócki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust.1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)

Rada Miejska w Sobótce

uchwala co następuje:

* 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenów położonych w obrębie wsi Rogów Sobócki, w granicach przedstawionych na załącznikach graficznych nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

* 2. Zmiana planu, o której mowa w * 1 polega na zmianie ustaleń dotyczących linii zabudowy wzdłuż terenów kolejowych oraz likwidacji odcinka drogi dojazdowej.

* 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

* 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia przez podanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenów położonych w obrębie wsi Rogów Sobócki

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka uchwalonym uchwałą nr XLIV/305/06 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 19 maja 2006 r. ustalono dla niektórych terenów nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 40 m od terenów kolejowych. Od czasu wejścia w życie wyżej wym. planu miejscowego nastąpiły zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów, dopuszczające lokalizacje zabudowy w odległości mniejszej niż ustalona w planie miejscowym. Właściciele terenów wnioskowali o stosowną zmianę planu.

Uchwałą nr XXXI/250/09 z dnia 20 lutego 2009 r. Rada Miejska w Sobótce dokonała zmiany ustalenia linii rozgraniczających drogi wewnętrznej dzielącej tereny oznaczone symbolami MN 11 i MN 12. Pozostały odcinek drogi wewnętrznej o symbolu KDW 14, który nie podlegał zmianie nie ma uzasadnienia i wymaga włączenia w zakres terenów o przeznaczeniu na zabudowę mieszkaniową.

W związku z powyższym konieczne i uzasadnione jest dostosowanie ustaleń planu do obecnie obowiązujących przepisów w celu ekonomicznego wykorzystania terenów położonych wzdłuż linii kolejowej.

Po dokonaniu stosownych analiz, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stwierdzono:

  1. Uznaje się zasadność sporządzenia zmiany planu,

  2. Zmiana ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka, o których mowa powyżej jest zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka,

  3. Pozostałe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenów określonych na załącznikach graficznych nie podlegają zmianie.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Rekść 21-04-2011 11:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Rekść 21-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2011 11:21