Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sobótka publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


PROJEKT

UCHWAŁA NR…….

Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia…………….

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sobótka publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), oraz art. 14a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2574),

Rada Miejska w Sobótce

uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sobótka publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W toku badania legalności uchwały Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sobótka publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, Wojewoda Dolnośląski stwierdził jej nieważność § 3, ponieważ uchwały w sprawie sieci przeszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych nie podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 lutego 2011 r. pismo Nr NK-N.4131.216.2011.LF)

Obowiązek ogłaszania dotyczy jedynie uchwał rady gminy dotyczącej planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę a także określania obwodów publicznych szkól podstawowych i gimnazjów, co wynika z art. 17 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Uchwała Nr IV/21/11 RM nie jest jednym z aktów wymienionych w art. 13 pkt 3-9 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r..Nr 17, poz. 95).

W świetle w/w wyjaśnienia podjęcie uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Rekść 18-03-2011 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Rekść 18-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 18-03-2011 11:40