Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce


Uchwała Nr VI/…/11

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3,
ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) i art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. Nr 127, poz. 857) Rada Miejska w Sobótce uchwala:

§ 1.

  1. Z dniem 30 kwietnia 2011 r. likwiduje się jednostkę budżetową Ośrodek Sportu
    i Rekreacji w Sobótce.

  2. Do dnia 31 marca 2011 r. należy przeprowadzić czynności związane z likwidacją Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce.

  3. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka wyznaczy osobę nadzorującą likwidację Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce.

§ 2.

  1. Należności i zobowiązania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce przejmuje Urząd Miasta i Gminy Sobótka.

  2. Mienie znajdujące się w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce przejmuje Gmina Sobótka.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwała Nr VI/…/11

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Sobótce

Uchwała została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek oraz

na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z którymi jednostkę budżetową likwiduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, likwidując jednostkę budżetową określa się przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki, a należności i zobowiązania likwidowanej jednostki budżetowej przejmuje urząd odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o sporcie z dniem wejścia w życie ustawy o sporcie, tj. z dniem 16 października 2010 r. utraciła moc ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, z wyjątkiem art. 43 regulującego kwestie rehabilitacji ruchowej. Ustawa o kulturze fizycznej była podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego działał Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce na podstawie obowiązujących ustaw oraz w obecnej formie organizacyjnej nie jest w stanie funkcjonować oraz realizować i zaspokajać zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Po dogłębnej analizie możliwości innych form funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce uznaje się za zasadne zlikwidowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce i powierzenie wykonywania dotychczasowych zadań Ślężańskiemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce, który powstanie po reorganizacji Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Rekść 18-03-2011 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Rekść 18-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Agata Rekść 18-03-2011 11:38